TEL: 85/715 60 73
Pracujemy:
pon. - piąt.: 08:00 - 18:00
sob.: 08:00 - 14:00

Wykonujemy następujące usługi:

Usługa Door To Door

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów, nasz serwis oferuje kompleksową usługę odbioru samochodu od Klienta i dostarczenie ponownie po wykonaniu zleconych prac serwisowych.

Niezależnie od zakresu prac do wykonania zapewniamy:

 • Odbiór pojazdu pod wskazanym adresem
 • Wykonanie zamówionej usługi zarówno w zakresie serwisu jak i obsługi bieżącej

Dostarczenie pojazdu z powrotem pod wskazany adres.

Usługa door-to-door jest u nas całkowicie BEZPŁATNA! na terenie m. Łapy

Pamiętajmy, że każdy samochód  od czasu do czasu powinien zajechać do serwisu.

W przypadku pojazdów, których stan techniczny uniemożliwia samodzielne poruszanie się po drodze publicznej, odbieramy pojazd lawetą, co jednak wiąże się z koniecznością zapłaty za taką usługę.

Poczynimy wszelkich starań by zlecona przez Państwa usługa odbyła się sprawnie, bez konieczności wizyty w serwisie, co niewątpliwie zaoszczędzi Państwa cenny czas.
Przekonają się sami Państwo o korzyściach płynących z proponowanej przez nas usługi .

Auto serwis "CROSS"z siedzibą przy ul. Goździkowska 1.18-100 Łapy  legitymującą się numerem identyfikacji podatkowej NIP 966-040-27-78     tel.kontaktowy (85)715-60-73 kom. 600-017-511.


Szanowni Państwo!

Program obejmuje dostarczanie samochodów w ramach usługi przeglądów okresowych, dla wszystkich posiadaczy samochodów niezależnie od modelu i przebiegu pojazdu. Program realizowany jest przez niezależny serwis Auto serwis "CROSS"z siedzibą w ul. Goździkowska 1.18-100 Łapy  legitymującą się numerem identyfikacji podatkowej NIP 966-040-27-78

Do Państwa dyspozycji wyznaczony zostanie specjalnie przeszkolony Doradca Serwisowy, który odpowiada za usługę Door to Door w naszej stacji.

Regulamin programu Door to Door.

 1. Odbiór samochodu z miejsca wskazanego przez Klienta i zwrot samochodu Klientowi w to samo miejsce jest płatny, , przy zachowaniu warunków określonych w niniejszym regulaminie.
 2. Usługa Door to Door realizowana jest jedynie w granicach administracyjnych m Łapy. Odbiór lub dostarczenie samochodu poza m. Łapy może zostać zrealizowany jedynie na warunkach indywidualnych, uzgodnionych z Dyrektorem Serwisu.
 3. Odbiór i zwrot samochodu wykonywany jest bez użycia lawety („na kołach”). Samochód będzie prowadzony przez przeszkolonego doradcę serwisu CROSS", na podstawie pisemnego upoważnienia do prowadzenia, udzielonego przez właściciela (posiadacza) samochodu.
 4. W przypadku gdy:
  a) samochód nie spełnia wymagań w zakresie dopuszczenia do ruchu (np. nie posiada ważnych badań technicznych),
  b) samochód nie posiada ważnego ubezpieczania Auto Casco, obowiązującego co najmniej tydzień po planowanym zwrocie samochodu,
  c) właściciel (posiadacz) nie udziela pracownikowi serwisu "CROSS"upoważnienia do prowadzenia samochodu,  w ocenie pracownika serwisu "CROSS" samochód nie jest zdatny do jazdy, - odbiór i zwrot samochodu będzie wykonywany na lawecie, czego kosztami zostanie obciążony właściciel
  (posiadacz) samochodu zgodnie z cennikiem będącym częścią niniejszego regulaminu.
 5. W ramach usługi Door to Door, na czas od odbioru do zwrotu samochodu Klientowi oferowany jest samochód zastępczy na warunkach określonych cennikiem. Koszty użytkowania samochodu zastępczego, w szczególności koszty paliwa ponosi Klient. Odbiór i zwrot samochodu Klienta, oraz odbiór i zwrot samochodu zastępczego nastąpi na podstawie protokołu odbioru stwierdzającego w szczególności stan pojazdu, oraz poziom paliwa.
 6. Koszt paliwa zużytego w samochodzie Klienta w czasie dostarczenia i zwrotu samochodu do serwisu ponosi Klient. Jeżeli w samochodzie nie ma wystarczającej ilości paliwa, kosztem zakupu potrzebnej ilości paliwa (nie mniejszej jednak niż 1⁄4 pojemności baku) zostanie obciążony Klient.
 7. Ewentualne szkody powstałe podczas odbioru i zwrotu samochodu z winy osoby transportującej będą suwane w pierwszej kolejności z ubezpieczenia Auto Casco samochodu klienta, na co Klient wyraża swą nieodwołalną zgodę.
 8. Termin odbioru i zwrotu samochodu Klienta ustalany jest indywidualnie z doradcą serwisu.
 9. W przypadku nie stawienia się Klienta lub osoby upoważnionej przez niego, do oddania lub odbioru samochodu, w uzgodnionym indywidualnie terminie i miejscu, Klient może zostać obciążony opłatą  dodatkową w wysokości 100 złotych.
 10. Auto serwis "CROSS"0zastrzega sobie możliwość odmowy wykonania usługi, bez konieczności wskazywania przyczyny.
 11. Istnieje możliwość wykonania usługi Door to Door w związku z potrzebą wykonania innych usług serwisowych niż przeglądy okresowe. Usługi te oraz warunki programu Door to Door w takim przypadku będą ustalane indywidualnie z Klientem.
 12. Niniejszy regulamin obowiązuje od 01.01. 2014 r. do odwołania.

 

Cennik Door To Door

 • Door To Door
 • Door To Door z samochodem zastępczym (naprawa min. dwa dni robocze)

* w przypadku sumy kosztów usługi serwisowej oraz części przewyższających 700zł brutto,
** w przypadku sumy kosztów usługi serwisowej oraz części przewyższających 1100zł brutto

Cennik transportu samochodu na lawecie:

do 30 km. – opłata 165,- złotych netto, ( transport w dwie strony tzn. od klienta do Auto serwis "CROSS"i z powrotem)
powyżej 30 km – 2,5 złotych netto za każdy kilometr + 70,- złotych netto za załadunek i rozładunek samochodu

Oświadczenie Klienta

 • 1

  Oświadczam, że jestem właścicielem* / posiadaczem */ samochodu marki ........................................, o numerze rejestracyjnym .....................
  i mam prawo do dysponowania, tym samochodem z prawem powierzenia go pracownikowi Auto serwisu "CROSS"

  §2

  Oświadczam, że wyżej wskazany samochód objęty jest obowiązkowym ubezpieczeniem OC oraz ubezpieczeniem AC w Towarzystwie
  Ubezpieczeniowym ........................................................, polisa numer .........................., z dnia ............................ ważna od .................................... do.................................., która obejmuje pełną likwidację szkody, także powstałej z winy kierowcy, któremu zostało powierzone prowadzenie pojazdu.

  §3

  Oświadczam że zapoznałem się z regulaminem świadczenia usługi Door to Door, akceptuję jego postanowienia i zlecam jej wykonanie na wskazanych w nim zasadach.

  Data ................................ czytelny podpis Klienta..........................................

  139 zł brutto 0 zł brutto*

  279,00 zł brutto 0 zł brutto**